Valitse sivu
Ohjeita ja usein kysyttyjä kysymyksiä

Miten luon tekstiviestikyselyn Dialogi -sovelluksella?

Näin luot tekstiviestikyselyn Quriirin Dialogi -sovelluksen avulla:

1) Avaa Dialogi -sovellus

Löydät Dialogi -sovelluksen Quriirin etusivulta tai valitsemalla vasemmasta valikosta Messaging Suite > Näytä sovellukset

Asiakaskyselyn luominen dialogi -sovelluksella.

2) Aloita määrittämällä vastaanottonumero Dialogi-tapahtumalle. Valitse alasvetovalikosta se vastaanottonumero, jota haluat tässä tapahtumassa käyttää. Alasvetovalikossa näkyvät kaikki ne vastaanottonumerot, jotka asiakastilillesi on aktivoitu. 

Valitsemalla Lisätoiminnallisuudet, saat esille lisää toiminnallisuuksia:

– Voit antaa tapahtumalle nimen.

– Ajastus ja muistutus eli voit asettaa viestille lähetysajan ja päivämäärän, jos et halua lähettää sitä heti. Voit myös lisätä muistutusviestin ja valita milloin muistutusviesti lähetetään.

Asiakaskyselyn luominen dialogi -sovelluksella

Vastaanottonumero
Numero voi olla käytössä vain yhdessä tapahtumassa. Jos olet aikaisemmin jo luonut tapahtuman vastaanottonumeroon, sitä ei voi käyttää toisessa tapahtumassa.

3) Lisää vastaanottajat. Voit lisätä yhden tai useamman ryhmän listasta (jos olet luonut vastaanottajaryhmiä), tuoda kontaktit Excel tai csv -tiedostosta ja/tai kirjoittaa vastaanottajien GSM-numerot tekstikenttään ja painamalla rivinvaihtoa kunkin numeron jälkeen.

Tekstiviestikyselyn luominen

Kontaktien tuominen tiedostosta

Kun kontakteja tuodaan tiedostosta, luodaan tuoduista kontakteista automaattisesti uusi ryhmä Quriiriin. Ryhmän nimeksi tulee tuodun tiedoston nimi. Ryhmän nimi näkyy tuonnin jälkeen Vastaanottajat-kentässä. Tuodut kontaktit lisätään automaattisesti asiakastilin kontaktilistaan.

4) Kirjoita viestisisältö Viesti -kenttään. Tässä esimerkissä tekstiviestikysely lähetetään asiakkaille, jotka ovat soittaneet asiakaspalveluun. Haluamme kysyä asiakkailta saivatko he ratkaisun asiaan soitettuaan asiakaspalveluun.

Viestejä voi personoida kontaktille tallennetun tiedon perusteella. Lisää personointikriteeri listasta haluttuun kohtaan. Viestiin tulee näkyviin paikkamerkki, joka korvataan varsinaisella kontaktilta löytyvällä tiedolla (esim. paikkamerkki ”Etunimi” korvataan nimellä Johanna jne.)

Asiakaskyselyn luominen dialogi -sovelluksella.

Merkkimäärä ja SMS-viestien määrä

Viestissä käytettävä merkkimäärä on nähtävissä viestikentän alapuolella. SMS-viestit konkatenoidaan automaattisesti (t.s. liitetään yhteen), jos viestin merkkimäärä ylittää 160 merkkiä (GSM-7 -merkistö) ja näytetään silloin yhtenä pitkänä viestinä vastaanottajan matkapuhelimessa (jos puhelin tukee konkatenoituja viestejä). Huomioi että käytettäessä personointia, lähetykseen käytettävien SMS-viestien kokonaismäärää ei voida laskea tarkkaan siitä syystä että merkkimäärä voi vaihdella riippuen personointidatasta (esim. nimi Heikki on lyhyempi kuin Johanna).

5) Aloita varsinaisen dialogin vastauspolun luominen määrittämällä aikaikkuna, jolloin kyselyyn voi vastata. 

Asiakaskyselyn luominen dialogi -sovelluksella.

6) Seuraavaksi määritellään minkälaisia vastauksia vastaanottajalta odotetaan, sekä vastauksien paluuviestit.

Tässä esimerkissä määritetään ensin paluuviesti vastauksille 1 tai 2. Vastausvaihtoehdot erotetaan pilkuilla (esim. 1,2,3,4,5 tai a,b,c,d,e). Isoilla ja pienillä kirjaimilla ei ole merkitystä.

Asiakaskyselyn luominen dialogi -sovelluksella.

7) Määritä seuraava taso viestipolkuun lisäämällä vastauslaatikon alla olevasta plus -merkistä uusi (keltainen) vastauslaatikko. Tässä esimerkissä pyydetään 1 tai 2 -vastauksen jälkeen avointa palautetta, joten Vastaus -kenttä jätetään tyhjäksi (mikä tahansa vastaus hyväksytään) ja kirjoitetaan avoimen palautteen paluuviestin viestisisältö Lähetä viesti -kenttään.

Asiakaskyselyn luominen dialogi -sovelluksella.
Asiakaskyselyn luominen dialogi -sovelluksella.

Ilmoitukset

Voit lähettää asiakkaiden vastaukset joko tekstiviestillä valitsemaasi puhelinnumeroon tai saada ne sähköpostiisi. Näin saat asiakkaiden antamat palautteet automaattisesti tietoosi, eikä sinun tarvitse käydä katsomassa niitä erikseen Quriiri -palvelussa.

8) Tässä esimerkissä haluamme lähettää eri viestin asiakkaille, jotka vastaavat alkuperäiseen kysymykseen ”3”. Lisää tälle vastausvaihtoehdolle uusi vastauslaatikko samalle tasolle kuin vastausvaihtoehdoilla 1 ja 2 painamalla plus -merkkiä.

Asiakaskyselyn luominen dialogi -sovelluksella.

9) Vastaus -kenttään lisätään tässä esimerkissä 3, koska haluamme lähettää tämän vastauksen antaneille eri viestin, kuin 1 tai 2 vastanneille. Lähetä viesti -kenttään kirjoitetaan paluuviestin viestisisältö. Koska vastaaja voi antaa tähänkin avointa palautetta, lisätään vielä yksi taso.

Dialogin tasoja voi olla maksimissaan viisi. Voi määrittää näille vastausvaihtoehtoja ja niiden paluuviestejä.

Asiakaskyselyn luominen dialogi -sovelluksella.

10) Halutessasi voit lisätä vastauksille (jokainen taso erikseen) myös virheviestit, mikäli asiakas vastaa jotain muuta, kuin mitä oli pyydetty.

Asiakaskyselyn luominen dialogi -sovelluksella.

11) Puurakenteen avulla voit tarkistaa mihin kysymykseen mikäkin vastaus liittyy.

Asiakaskyselyn luominen dialogi -sovelluksella.

12) Kun kaikki kysymykset ja vastausvaihtoehdot ovat valmiina, valitse Käynnistä, jolloin ensimmäinen kysymysviesti lähetetään vastaanottajille heti ellei tapahtumaa ole ajastettu (saat näkyviin ajastusasetukset valitsemalla alusta Lisätoiminnallisuudet.

13) Pääset muokkaamaan tehtyä kyselyä sekä katsomaan raportteja ja tilastoja valitsemalla vasemmasta valikosta Tapahtumat  ja valitsemalla kyseisen tapahtuman.

Asiakaskyselyn luominen dialogi -sovelluksella.