Mikä on SMS-estolista ja mihin sitä tarvitaan?

Quriiriin on tullut uusimman päivityksen mukana SMS-estolista -ominaisuus. Estolista helpottaa asiakkaitamme toimimaan oikein, sillä Suomessa täytyy lain mukaan jokaisen suoramarkkinointiviestin yhteydessä olla mahdollisuus kieltää markkinointiviestit helposti ja ilman erillistä maksua.

Kerromme tässä artikkelissa mitä sinun on hyvä ottaa huomioon, mikäli teet tekstiviestimarkkinointia ja miksi estolitaa tarvitaan. (Me emme kuitenkaan olla lakiasiantuntijoita, joten suosittelemme aina tarkistamaan yksityiskohdat lakitoimiston kanssa.)

Mikä on suoramarkkinointia?

Sähköinen suoramarkkinointi tarkoittaa automatisoitujen soittojärjestelmien, telekopioiden, sähköposti-, teksti-, ääni- tai kuvaviestien avulla toteutettua suoramarkkinointia (Tietosuojavaltuutetun toimisto). Sähköisen suoramarkkinoinnin tavoitteena on yleensä houkutella asiakkaita ostamaan tuotteita tai palveluita tai saada heidät tekemään jotain tiettyä toimintaa. Tyypillisiä tekstiviestimarkkinointiviestejä ovat erikoistarjoukset, alennukset, kupongit tai henkilökohtaiset tarjoukset.

Sähköinen suoramarkkinointi voi olla tehokas tapa tavoittaa kohderyhmä suoraan ja personoidusti, mutta sen tehokkuus riippuu monista tekijöistä, kuten viestin relevanssista ja kohderyhmän mielenkiinnosta.

Sähköiseen suoramarkkinointiin tarvitaan lupa

Jotta voit lähettää asiakkaille markkinointitekstiviestejä, tarvitset vastaanottajalta suostumuksen. Sinun on rekisterinpitäjänä pystyttävä osoittamaan, että rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn sähköistä suoramarkkinointia varten. Kuluttajan täytyy voida omalla toimenpiteellään ilmoittaa suostumuksensa vastaanottaa sähköisiä markkinointiviestejä. Tämä voi olla esimerkiksi valintaruutu, joka on oletuksena tyhjä. Valmiiksi rastitettu ruutu ei tarkoita suostumuksen antamista.

Tekstiviestimarkkinointia varten voit myös ottaa käyttöön hakusanan, jonka lähettämällä yrityksen numeroon asiakas liittyy tekstiviestilistalle.  Mikäli asiakas lähettää hakusanan, esim. ”KLUBI” yrityksen numeroon, on hän itse valinnut vastaanottaa viestejä yritykseltä.

On kuitenkin tiettyjä tapauksia, jolloin lupaa suoramarkkinoinnin lähettämiseen tekstiviestillä ei tarvita. Mikäli yhteystiedot on saatu tuotteen tai palvelun myynnin yhteydessä ja viestissä markkinoidaan ainoastaan vastaavia tai samanlaisia tuotteita tai palveluita kuin yritys on aikaisemman kaupan yhteydessä myynyt, on markkinointi sallittua. Kuluttajalle on kuitenkin täytynyt kertoa markkinointiviestien lähettämisestä kaupan yhteydessä ja hänellä täytyy olla mahdollisuus kieltää viestien lähettäminen jokaisen viestin yhteydessä.

B-to-B -suoramarkkinointi

B-to-B suoramarkkinointia voi tehdä vapaammin, kuin kuluttajille suunnattua suoramarkkinointia. Asiakkaan suostumusta ei tarvita silloin, kun vastaanottajana on yritys tai yhteisö eli mikäli viesti lähetetään yrityksen yleiseen numeroon. Jos vastaanottajana on luonnollinen henkilö, esimerkiksi yrityksessä työskentelevä työntekijä, on markkinoitavien tuotteiden tai palveluiden liityttävä kyseisen työntekijän tehtäviin. Myös tällöin tulee tekstiviestissä selkästi kertoa mahdollisuudesta kieltää yhteystietojen käyttö.

Mahdollisuus kieltää markkinointiviestit

Tekstiviestimarkkinoinnin vastaanottajalla täytyy olla milloin tahansa mahdollisuus kieltää markkinointiviestien vastaanottaminen ja tästä täytyy kertoa jokaisen viestin yhteydessä. Tekstiviesteihin tämän voi helposti sisällyttää esimerkiksi siten, että vastaanottaja voi vastata viestiin tietyllä avainsanalla, kuten ”STOP”. Henkilötietojen käytöstä ja mahdollisuudesta perua viestit on hyvä kertoa mahdollisimman avoimesti ja selkeästi, jolloin asiakkaalle syntyy luottamus yritykseen.

SMS-markkinointikielto

Quriirin estolista -ominaisuus

Uuden estolista -ominaisuuden avulla Quriirin asiakkaiden on helppo lisätä viesteihin mahdollisuus kieltää tekstiviestit jatkossa.

Estolistan avulla estetään SMS-viestien lähettäminen listalla oleville kontakteille. Estolistalle voidaan lisätä kontakteja seuraavilla tavoilla:

1) Asettamalla vastaanottonumeroihin viestit estäviä hakusanoja. Hakusanan numeroon lähettänyt kontakti lisätään automaattisesti estolistalle. 

2) Lisäämällä viestit estäneitä kontakteja manuaalisesti tuomalla kontakteja sisältävän tiedoston (.xls, .xlsx tai .csv) tai lisäämällä yksittäisiä puhelinnumeroita.

Katso ohjeet estolistan käyttöön täältä.

Tapoja kertoa estomahdollisuudesta

Mahdollisuudesta peruuttaa viestit kannattaa kertoa mahdollisimman selkeästi. Tässä muutamia esimerkkejä, miten voit kertoa asiasta vastaanottajille:

  • Peruuta tilaus vastaamalla PERU
  • Jos haluat lopettaa tekstiviestiemme vastaanottamisen, vastaa STOP
  • Mikäli et halua saada viestejä jatkossa, lähetä PERU numeroon 18533
  • Etkö halua viestejä? Lähetä STOP numeroon 18533
  • Jos et halua viestejä jatkossa, lähetä ESTO numeroon 18533. Viesti on maksuton

Tekstiviestimarkkinointi on kuluttajille tuttua ja useimmat markkinoijat käyttävät samanlaista tapaa kertoa estosta, joten kuluttajat tietävät mitä odottaa. Mikäli tarvitset apua tai estolista herättää kysymyksiä, ota yhteyttä – autamme miellämme.