NextUp Oy jatkaa kannattavaa kasvuaan

Vuosi 2019 oli Quriiria kehittävällä NextUp Oy:llä menestyksellinen ja jatkui vahvan kasvun merkeissä. Yhtiön liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna yli 30 %, yltäen 1,095 miljoonaan euroon. Yhtiön tulos ennen veroja (EBIT) kasvoi lähes 50 %, liikevoittoprosentin ollessa yli 22 %. Asiakasmäärä puolestaan kasvoi yli 50 %.

”Kehityksemme on ollut erittäin positiivinen ja olemmekin saaneet huomata, kuinka nykypäivän viesti- ja informaatiotulvassa yhä useammalla yrityksellä on entistä tärkeämpää saada oikeanlainen viesti perille oikeaan aikaan ja oikeassa kanavassa. Tähän tarpeeseen olemme pystyneet vastaamaan ja tulemmekin tulevaisuudessa panostamaan entistä enemmän monikanavaisten viestintäratkaisujen tuottamiseen. Kasvu- ja kehitysnäkymät monikanavaviestinnän ratkaisuissa ovat huikeat”, kertoo NextUpin co-founder ja liiketoimintajohtaja Lasse Lohikoski.

NextUpin kehittämien järjestelmien kautta lähetettiin viime vuoden aikana yli 150 miljoonaa tekstiviestiä, joista suurin osa liittyy asiakas- ja hyötyviestintään sekä tunnistautumiseen. Kasvua edellisvuoteen verrattuna tuli yli 50 %.

”Tekstiviesti on entisestään vahvistanut asemaansa aikakriittisen ja kohdennetun tiedon tehokkaana ja toimintavarmana välittämiskanavana. Tekstiviestit luetaan nopeasti, suurella todennäköisyydellä ja viesteihin reagoidaan hyvin aktiivisesti. Tekstiviesti on yritysten viestinnässä erittäin monikäyttöinen ja sen takia sille keksitään yhä uusia käyttökohteita”, jatkaa Lohikoski

NextUp kehittää Quriiri-nimistä (www.quriiri.fi), yrityksille suunnattua mobiiliviestinnän palvelualustaa, jonka avulla yritykset pystyvät helposti hyödyntämään esimerkiksi tekstiviestejä asiakas- ja sidosryhmäviestinnässään. Quriiria tarjotaan CPaaS (Communications Platform as a Service) -palvelumallin mukaisesti ja sen mahdollistamat palvelut voidaan helposti yhdistää yritysten sisäisiin ja ulkoisiin kommunikaatiovirtoihin.