Quriirille erinomainen arvosana asiakaskyselyssä

Toteutimme huhtikuussa 2019 tekstiviesteillä asiakastyytyväisyyskyselyn asiakkaidemme keskuudessa, jossa kysyimme että ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit Quriiria ystävillesi tai kollegoillesi asteikolla 0-10, jossa 0=erittäin epätodennäköisesti ja 10=erittäin todennäköisesti?” Vastaajilla oli myös mahdollisuus antaa avointa palautetta.

Palkinnoksi aktiivisuudesta tarjosimme jokaiselle vastaajalle 5 € avoimen lahjakortin R-kioskille Ärrä-koodin avulla.

Erittäin positiiviset tulokset

Vastausprosentti kyselyssä oli yli 20% ja tulokset olivat erittäin positiivisia:

  • 71,42% vastaajista vastasi arvosanalla 9 tai 10
  • 28,57% vastaajista vastasi arvosanalla 8
  • Yksikään vastaus ei ollut välillä 0-7
  • Arvosanojen keskiarvo oli tasan 9

Kiitämme nöyrästi kaikkia kyselyyn osallistuneita ja palautetta antaneita! Asiakkaidemme tyytyväisyys on meille erittäin tärkeää, sillä uskomme että tytyäväinen asiakas toimii vankkana perustana pitkäaikaisille asiakas- ja kumppanuussuhteillemme.

Kyselyn tuloksia ja annettuja palautteita hyödynnetäänkin aktiivisesti Quriirin suunnittelussa ja kehittämisessä!

Kyselyssä hyödynnettiin Quriirin tekstiviestikyselypalvelua.