Tekstiviestit tehostavat yrityksen asiakasviestintää

Tekstiviestit ovat kustannustehokas tapa viestiä, tiedottaa, palvella, houkutella, aktivoida ja rauhoittaa asiakkaita. Tekstiviesti tarjoaa asiakkaalle oikean tiedon oikealla hetkellä. Tekstiviestit sopivat vahvistamiseen ja varaamiseen, varmistamiseen ja muistuttamiseen sekä tiedottamiseen ja nopeiden kyselyiden tekemiseen.

Tekstiviesti on luotettava – niin asiakkaiden mielissä kuin viestinnän käytössä

Tekstiviestein tehtävä hyötyviestintä on ollut kasvussa. Se on tullut kuluttajille tutuksi eri palveluiden ja sovellusten yhteydessä. Postipaketeista tulee ilmoitus tekstiviestillä ja varatuista ajoista muistutukset tekstiviestein. Tekstiviestit avataan nopeasti, niiden läpimenoprosentti on lähes 100 %, ne nauttivat kuluttajien arvostusta, ja niitä pidetään luotettavina viesteinä. Hyötyviestinnän osuus kasvaa vuosittain, ja tekstiviestejä pidetään yhtenä parhaimmista hyötyviestintäkanavista.

Quriiri tarjoaa selaimessa toimivan palvelun, jonka avulla on mahdollista hyödyntää helposti tekstiviestejä asiakasviestinnässä. Palvelusta löytyvät valmiit toiminnallisuudet eri asiakasviestinnän tarpeisiin: niin personoitujen kuin ryhmäviestienkin lähettämiseen. Quriirin rajapintojen avulla tekstiviestit voidaan myös yhdistää eri järjestelmiin ja sovelluksiin, ja viestintä voidaan automatisoida esimerkiksi niin, että se aktivoituu toisessa järjestelmässä tapahtuvasta toiminnosta. Quriirin avulla voidaan toteuttaa myös kaksisuuntaista viestintää. Palvelun hinnastoon pääset tästä.

Valmis palvelu heti käyttöönotettavaksi

Quriiri on valmis palvelukokonaisuus asiakasviestinnän tarpeisiin. Se hyödyntää SMS-teknologiaa eli tekstiviestejä. Palvelu tarjoaa eri toiminnallisuuksia eri tarpeisiin. Käyttöliittymä on helppo, ja järjestelmä on varma sekä tietoturvallinen. Sovellusvalikko tarjoaa valmiit applikaatiot eri asiakasviestinnän tarpeisiin. Tekstiviestejä voi käyttää asiakasviestinnässä, jos asiakassuhde on jo olemassa, viestintä liittyy asiakassuhteessa samaan tuotteeseen tai palveluun ja matkapuhelinnumeron käyttöön on olemassa oleva lupa. Quriirin asiantuntijat ovat myös käytettävissä, ja suomalainen palvelukehitys takaa, että asiakasviestintä on ajantasaista ja aina luotettavaa. Tutustu tarkemmin Quriiriin tästä.

Kustannuksien sijaan kuluja alas – tehokkaan asiakasviestinnän vaikutukset liiketoimintaan

Liiketoiminnan tehostamisen näkökulmasta asiakasviestinnässä käytettävät tekstiviestit tuovat selkeitä mahdollisuuksia kulujen vähentämiseen. Tekstiviestien avulla jouhevoitetaan asiakaspalvelua ja tarvittaessa myös tehostetaan liiketoimintaa. SMS-muistutukset ajanvarauksista tai saapuneesta paketista vähentävät unohtelujen määrää ja saavat asiakkaan liikkeelle oikeaan aikaan. Asiakkaat tulevat palvelluiksi ja sitoutetuiksi, tieto liikkuu nopeasti ja tehokkaasti, ja rajapintapalvelu mahdollistaa palvelun yhdistämisen muihin järjestelmiin.

Tekstiviesteillä tiedottaminen

Tekstiviestein tiedotetaan tehokkaasti. Tekstiviesti on henkilökohtainen ja varma viestintäkanava. Nopealla ja ajantasaisella tekstiviestillä voidaan näin vähentää reklamaatioiden ja asiakaspalautteen määrää. Paras tilanne on silloin, kun tilanteesta pääsee viestimään itse ensimmäisenä. Mikäli palveluissa on huoltokatko tai muu käyttöä väliaikaisesti haittaavaa ongelma, tekstiviestitse asiakas saa tiedon varmasti. Viestit luetaan lähes 100 % varmuudella, ja ne saadaan auki kaikilla matkapuhelimilla. Viesti voidaan myös automatisoida, mikä vähentää tiedottamiseen liittyvää työtä merkittävästi. Quriirin avulla voit tarkistaa myös viestien läpimenon ja seurata tilannetta ajantasaisesti.

Asiakastilaisuudet, pääsyliput ja palautteen keruu

Kaikissa tilaisuuksissa ja pääsylipullisissa tapahtumissa asiakas tunnistautuu ilmoittautumisvaiheessa. Usein myös puhelinnumerot kerätään talteen. Näitä tietoja kannattaa käyttää hyödyksi palvelemalla osallistujia tekstiviestien avulla. Asiakastilaisuuksissa tai tapahtumissa tekstiviesti on helppo tapa välittää esimerkiksi pääsylippu, linkki pääsylippuun tai sisäänpääsyn mahdollistavan pin-koodi asiakkaille. Asiakasviestinnän vahvistuksena tekstiviesti sopii esimerkiksi tapahtumasta muistuttamiseen, kulku- tai ennakko-ohjeiden toimittamiseen tai vaikka ennakkoon lähetettävän tervetulotoivotuksen toimittamiseen. Tekstiviesti sopii myös muutoksista, ruuhkista tai turvallisuusohjeista tiedottamiseen tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Niillä tavoitetaan osallistujat – kaikki kerralla tai ryhmitellen.

Tekstiviestit voi personoida ja niihin voi liittää muistamisen, edun tai ale-koodin, joko ennakkoon, paikan päällä tai tilaisuuden jälkeen. Palautteiden keruu onnistuu kätevästi tapahtuman jälkeen Quriirin tarjoaman kaksisuuntaisen lähetyksen kautta. Viestin voi ohjata tulemaan vaikkapa suoraan sähköpostiohjelmaan, millä vältytään eri taulukoiden tai tietojen poimimiselta erikseen.

Automatisoi, ajasta, seuraa, varmista

Quriirin avulla ajastat, automatisoit ja kohdennat viestisi helposti ilman turhia kuluja. Viestit tavoittavat halutun kohderyhmän valittuna aikana ja Quriiriin voi luoda ryhmätekstiviestejä varten valmiit kohderyhmät. Kohderyhmiä voi hallinnoida suoraan Quriirin palveluissa ja tehdä niihin edelleen tarkempia segmenttejä.

Viestit voi ajastaa tai automatisoida, ja järjestelmästä voi aina tarkistaa viestien läpimenon ajantaisesti – joko selaimella tai vaikka kännykällä. Harkinnassa vielä käytetäänkö: Quriirista saa tiedon, paljonko viestejä on lähetetty ja toimitettu onnistuneesti perille matkapuhelimiin. Suiten avulla voidaan luoda myös useita asiakkuuksia, joiden avulla saadaan viitteet eri lähetyserille. Näin pystytään erittelemään dataa ryhmittäin: vaikka liiketoimintayksiköittäin tai asiakkuuksittain.

Tekstiviestien sisällyttäminen asiakasviestinnän kokonaisuuteen tukee parempaa asiakaskokemusta ja on erittäin kustannustehokasta viestintää. Palvelun hinnastoon ja tekstiviestien hintoihin voit tutustua tarkemmin tästä.