Milloin asiakkaalle saa lähettää tekstiviestin?

Niin tekstiviestimarkkinointiin kuin muuhunkin suoramarkkinointiin liittyy markkinoijien kesken epäselvyyksiä. Saako yritys lähettää tekstiviestejä kenelle tahansa? Mitä tekstiviestejä saa lähettää ja milloin? Kokosimme viiden kohdan listan siitä, mitä kannattaa ottaa huomioon, kun lähettää tekstiviestejä asiakkaille.

1. Suoramarkkinointia vai asiakasviestintää?

Säännökset poikkeavat hieman toisistaan riippuen siitä, lähetetäänkö tekstiviestillä suoramarkkinointia vai onko viestissä sellaista sisältöä, josta asiakas saa tietoja valitsemansa palvelun tilanteesta, jatkuvuudesta tai muuttumisesta. Esimerkiksi kauppa voi ilman erillistä lupaa ilmoittaa, että tavara on noudettavissa myymälästä, mutta samaan viestiin ei kuitenkaan saa sisällyttää mainosta muista tuotteista tai palveluista.

2. Markkinointiviestejä varten tarvitaan kuluttajalta suostumus etukäteen

Jotta voit lähettää asiakkaille markkinointiviestejä tekstiviestillä, tarvitset vastaanottajalta suostumuksen etukäteen. Sinun on rekisterinpitäjänä pystyttävä osoittamaan, että rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn sähköistä suoramarkkinointia varten. Kuluttajan täytyy voida omalla toimenpiteellään ilmoittaa suostumuksensa vastaanottaa sähköisiä markkinointiviestejä. Tämä voi olla esimerkiksi valintaruutu, joka on oletuksena tyhjä. Valmiiksi rastitettu ruutu ei tarkoita suostumuksen antamista.

Tekstiviestimarkkinointia varten voi myös luoda hakusanan, jolla asiakkaat voivat liittyä tekstiviestilistalle ja saada vaikka kanta-asiakastarjouksia ennen muita. Mikäli asiakas lähettää esim. ”KLUBI” -sanan yrityksen numeroon, on hän itse valinnut vastaanottaa viestejä yritykseltä. Asiakkaalle kannattaa kertoa mahdollisimman avoimesti, mihin hän suostuu liittyessään tekstiviestilistalle. Lisätietoja hakusanan käytöstä löydät täältä.

On kuitenkin tiettyjä tapauksia, jolloin lupaa suoramarkkinoinnin lähettämiseen tekstiviestillä ei tarvita. Mikäli yhteystiedot on saatu tuotteen tai palvelun myynnin yhteydessä ja viestissä markkinoidaan ainoastaan vastaavia tai samanlaisia kuin yritys on aikaisemman kaupan yhteydessä myynyt, on markkinointi sallittua. Kuluttajalle on kuitenkin täytynyt kertoa markkinointiviestien lähettämisestä kaupan yhteydessä samoin kuin oikeudesta kieltää niiden lähettäminen jokaisen viestin yhteydessä.

3. B-to-B -suoramarkkinointia voi tehdä yrityksille vapaammin kuin kuluttaja-asiakkaille

Yritysten ja yhteisöjen välillä on hieman eri säännöt, kuin yritysten ja kuluttajien välillä. Asiakkaan suostumusta ei tarvita silloin, kun asiakas on yhteisö eli mikäli viesti lähetetään yrityksen yleiseen numeroon. Jos vastaanottajana on luonnollinen henkilö, esimerkiksi yrityksessä työskentelevä työntekijä, on markkinoitavien tuotteiden tai palveluiden liityttävä kyseisen työntekijän tehtäviin. 

Jokaisen tekstiviestin yhteydessä tulee myös olla helposti ja ilman erillistä maksua mahdollisuus vastustaa yhteystietojensa käyttöä. Tämä pitää selkeästi tiedottaa vastaanottajalle.

4. Mahdollisuus kieltää markkinointiviestit

Tekstiviestimarkkinoinnin vastaanottajalla täytyy olla milloin tahansa mahdollisuus kieltää markkinointiviestien lähettäminen. Tekstiviesteihin tämän voi helposti sisällyttää esimerkiksi siten, että vastaanottaja voi vastata viestiin tietyllä avainsanalla, kuten ”PERU”. Henkilötietojen käytöstä ja mahdollisuudesta perua viestit on hyvä kertoa mahdollisimman avoimesti ja selkeästi, jolloin asiakkaalle syntyy luottamus yritykseen.

Quriirin avulla pidät kontaktiesi tiedot ajan tasalla ja mahdollistat vastaanottajien liittymisen ryhmään sekä niistä poistumisen. Lue lisää kontaktien hallinnasta täältä.

5. Ole avoin ja luo hyödyllisiä sisältöjä

Markkinointilupaan ja asiakasrekisteriin kannattaa asennoitua tilaisuutena luoda luottamusta ja läpinäkyvyyttä asiakkaan suuntaan. Kun asiakkaalle kerrotaan avoimesti miten tietoja käytetään ja luodaan markkinointiluvan kautta hyödyllisiä keskusteluita asiakkaiden kanssa, on asiakkaan reaktio todennäköisesti positiivinen. Tekstiviestien sisällöt vaikuttavat oleellisesti siihen, tuottavatko ne vastaanottajalle iloa tai hyötyä vai ärsyttävätkö ne, eli haluaako hän saada viestejä jatkossa vai kieltääkö hän niiden lähettämisen.

Oletko sinä valmis aloittamaan asiakasviestinnän tekstiviesteillä? Kokeile ilmaiseksi tai kysy lisää

Virallisemmat ohjeistukset lakiin liittyen kannattaa tarkistaa esimerkiksi lähteistä Tietosuoja.fi, Minilex.fi, Kilpailu- ja kuluttajavirasto tai Finlex.fi, jotka ovat myös tämän artikkelin tietolähteitä.