Helppo ja tehokas asiakastyytyväisyyskysely

Asiakastyytyväisyys on kaiken liiketoiminnan kulmakivi, ja sen systemaattinen seuranta on olennainen osa menestyksekästä yritystoimintaa. Yrityksen menestys on vahvasti sidoksissa siihen, kuinka tyytyväisiä sen asiakkaat ovat. Tämän päivän nopeatempoisessa maailmassa pitkien kyselyjen aika on ohi, ja tekstiviestit tarjoavat tehokkaan tavan mitata ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Asiakastyytyväisyyskyselyt auttavat kehittämään liiketoimintaa

Asiakastyytyväisyys ei ole vain lukema tai tilasto vaan kriittinen mittari liiketoiminnan kannalta. Tyytyväiset asiakkaat eivät ainoastaan palaa uudelleen, vaan he myös suosittelevat yritystä tuttavilleen, mikä luo positiivisen kierteen. Toisaalta tyytymättömät asiakkaat voivat hakeutua kilpailijan palveluiden pariin, ja negatiiviset kokemukset voivat levitä sosiaalisessa mediassa aiheuttaen mainehaittaa.

Miksi tekstiviesti toimii asiakastyytyväisyyskyselyssä?

1. Välitön ja helppo saavutettavuus: tekstiviestit tavoittavat asiakkaat välittömästi ja usein ne luetaan heti niiden saavuttua. Tämä antaa reaaliaikaista tietoa asiakkaan mielipiteistä ja kokemuksista.

2. Korkea avautumisaste: tutkimukset osoittavat, että tekstiviestit avataan huomattavasti korkeammalla prosentilla kuin esimerkiksi sähköpostit. Tämä tarkoittaa suurempaa mahdollisuutta saada kyselyyn vastauksia.

3. Henkilökohtainen vuorovaikutus: tekstiviestit luovat henkilökohtaisen yhteyden asiakkaaseen. Tämä henkilökohtaisuus voi lisätä vastausprosenttia ja antaa asiakkaalle tunnetta siitä, että hänen mielipiteensä on tärkeä.

4. Lyhyet ja ytimekkäät kysymykset: tekstiviestin rajoitettu merkkimäärä pakottaa kysymykset olemaan lyhyitä ja ytimekkäitä. Tämä helpottaa asiakasta vastaamaan nopeasti ja vaivattomasti.

Tekstiviesti on tehokas tapa toteuttaa asiakastyytyväisyyskyselyt

Asiakastyytyväisyyskysely tekstiviestillä on tehokas työkalu asiakaskokemuksen parantamiseen. Se ei ainoastaan tarjoa nopeaa ja reaaliaikaista palautetta, vaan myös lisää henkilökohtaista vuorovaikutusta asiakkaan kanssa. Tässä muutamia syitä miksi tekstiviesti toimii:

1. Reaaliaikainen palautetieto: tekstiviestit mahdollistavat välittömän palautteen, mikä antaa yritykselle mahdollisuuden reagoida nopeasti mahdollisiin ongelmiin tai parantaa palvelua heti.

2. Korkea osallistumisaste: koska tekstiviestit tavoittavat asiakkaat nopeasti ja ovat helppokäyttöisiä, osallistumisaste on yleensä korkeampi verrattuna perinteisiin kyselymenetelmiin.

3. Kustannustehokkuus: tekstiviestit ovat kustannustehokas tapa kerätä palautetta, sillä ne vaativat vähemmän resursseja ja aikaa verrattuna perinteisiin kyselylomakkeisiin.

4. Asiakasuskollisuuden lisääminen: tekstiviestit voivat myös lisätä asiakasuskollisuutta, kun asiakas kokee, että yritys on kiinnostunut hänen mielipiteistään ja kokemuksistaan.

Quriirin avulla tekstiviestikyselyiden tekeminen on helppoa

Tekstiviestit eivät ole vain tehokas väline palautteen keräämiseen vaan myös väylä luoda vahvempia asiakassuhteita, mikä edistää pitkällä aikavälillä liiketoimintaa. Lue miten asiakkaamme KINTO / Toyota Auto Finland kerää arvokasta asiakaspalautetta tekstiviestikyselyn avulla.

Quriirin avulla tekstiviestikyselyn luominen on helppoa ja saat sen myös integroitua omiin järjestelmiisi, jolloin kysely lähtee automaattisesti esimerkiksi jokaisen palvelukerran jälkeen.

Meiltä löytyy myös helppokäyttöinen NPS-kysely, NPS-indeksin mittaamisen.

Haluaisitko tietää lisää tai jäikö jokin asia askarruttamaan? Ota meihin yhteyttä, autamme mielellämme kaikissa tekstiviesteihin liittyvissä asioissa. Mikäli et vielä ole kokeillut tekstiviestien lähettämistä, voit kokeilla Quriiria ilmaiseksi vaikka heti.