Valitse sivu

KÄYTTÖTARPEET /  AKTIVOINTI & MUISTUTTAMINEN

Asiakkaiden aktivointi ja muistuttaminen

Tiedota, muistuta ja aktivoi asiakkaitasi tekstiviestillä ja anna heille mahdollisuus vaikuttaa vastaamalla viestiin tai soittamalla takaisin.
Aktivointi ja muistuttaminen tekstiviestillä.

Lisäarvoa tekstiviestillä

Ajoita tärkeät viestit oikein ja tuo asiakkaillesi lisäarvoa, joka nostaa asiakastyytyväisyyttä.
w

Aktivoi asiakkaitasi

Anna asiakkaalle mahdollisuus vahvistaa, perua tai siirtää tapaaminen tai tavaran toimitus, vastaamalla suoraan tekstiviestiin, soittamalla asiakaspalveluun tai klikkaamalla viestissä olevaa linkkiä.

Pienennä kuluja

Vähennä automaattisten muistutusten avulla esim. ns. “no show” -tilanteita, joissa asiakas ei saavu sovitusti paikalle tai ei ole kotona toimitusaikana. 

 

Paranna asiakastyytyväisyyttä

Asiakastyytyväisyys paranee, kun asiakkaat saavat hyödyllisiä viestejä tekstiviestillä.

 

Miten se toimii?

Automaattinen asiakkaiden aktivointi ja muistuttaminen onnistuu Quriirilla helposti

Sovelluksesi lähettää muistutuksia ja ilmoituksia

Sovelluksesi lähettää Quriirin rajapinnan kautta tekstiviestejä, joiden lähettäjätietona on Quriiriin määritelty lyhyt- tai longcode-numero - tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi yrityksenne nimi. Viestit voidaan yksilöidä/personoida esim. nimellä tai asiakasnumerolla ja ajastaa yrityksenne tarpeiden ja sovelluksenne logiikan mukaisesti. Jos integraatiota ei haluta tehdä omaan sovellukseenne tai se halutaan tehdä myöhemmin, voi viestejä halutessa myös lähettää Quriirin web-käyttöliittymästä.

Asiakas aktivoituu ja vastaa viestiin

Voit pyytää asiakasta vahvistamaan tai siirtämään varatun ajan, toimituksen ajankohdan jne. joko vastaamalla viestiin, klikkaamalla ajanvarausjärjestelmäänne johtavaa linkkiä tai soittamalla asiakaspalveluunne.

Vastauksien reititys ja seuranta

Tekstiviestivastaukset voidaan reitittää Quriirista suoraan sovelluksellenne jatkokäsittelyä varten. Voit myös seurata lähetettyjä tekstiviestejä ja niiden vastauksia Quriirin web-käyttöliittymästä.

Muistutusviesti varmistaa toimituksen tai ajanvarauksen

Sovelluksenne voi vielä lähettää uuden muistutustekstiviestin esimerkiksi pari tuntia ennen varattua aikaa tai sovittua toimitusta.

Lähetä tekstiviestivahvistukset ja -muistutukset helposti

Monipuolinen viestien reititys

Konfiguroi reitityssäännöt itsenäisesti Quriirin käyttöliittymässä. Määritä itse minkä kanavien välillä haluat viestien kulkevan ja mitä protokollaa käyttäen (esim. E-mail to SMS, SMS to E-mail, HTTPS ↔ SMS ja SMPP ↔ SMS). HTTP-rajapinnasta on saatavilla myös OpenHTTP-versio, joka voidaan muokata vastaamaan järjestelmänne vaatimuksia.
+

Vastaanotettujen viestien reititys sovelluksellenne

Asiakkaiden lähettämät vastausviestit lyhyt- tai longcode-numeroihin voidaan reitittää sovelluksiinne joko niin, että kaikki lyhyt- tai longcode-numeroon lähetetyt viestit reititetään samaan Url-osoitteeseen, tai niin että viestit reititetään hakusanan perusteella (tekstiviestin ensimmäinen sana) haluttuihin osoitteisiin. Vastaanotetut viestit voidaan myös viedä tiedostoon (Excel/csv) suoraan Quriirin käyttöliittymästä.

Operaattoririippumattomat vastausnumerot

Quriirin kautta saat helposti kytkettyä palveluunne yrityksenne käyttöön dedikoituja lyhyt- tai longcode-numeroita, jotka toimivat tekstiviestien vastaanottamisessa operaattoririippumattomasti kaikilla asiakkailla. Jos ette halua vastaanottaa vastauksia, voitte käyttää viestien lähettäjätietona esimerkiksi yrityksenne tai palvelunne nimeä.

Nopea ja varma viestien toimitus

Laadukkaan palvelun ja tehokkaiden operaattoriyhteyksien ansiosta Quriirin kautta lähetetyt tekstiviestit toimitetaan asiakkaiden puhelimiin nopeasti ja varmasti. Quriiri skaalautuu myös erittäin suurille viestimäärille ja viestiyhteydet ulkomaille onnistuvat myös.

R

Seuraa viestien perillemenoa

Quriirin kautta saat toimituskuittauksen jokaiselle viestille joka kertoo että onko viesti toimitettu onnistuneesti asiakkaan puhelimeen. Toimituskuittauksia on mahdollista vastaanottaa joko suoraan rajapinnan kautta tai seurata Quriirin web-käyttöliittymästä.

Helppo ja selkeä laskutuksen hallinta

Tekstiviestien laskutus ja raportointi on Quriirissa mahdollista jaotella ja eriyttää yrityksenne sisällä esimerkiksi liiketoiminnoittain tai yksiköittäin nk. laskutusviitteiden tai erillisten asiakastilien avulla.

KÄYTTÖESIMERKKI

Terveydenhuollon toimija sai merkittäviä kustannussäästöjä ja paransi asiakaskokemusta Quriirin avulla

Lääkäri- ja hyvinvointipalveluja tarjoava yritys etsi kumppania tekstiviestien lähettämiseen. He halusivat lisätä tekstiviestit yhdeksi kanavaksi, koska muut kanavat eivät tavoittaneet tarpeeksi tehokkaasti. Heillä oli tarve lähettää ajanvarausvahvistuksia ja -muistutuksia sekä tietoa esimerkiksi laboratoriovastausten valmistumisesta.

Ajanvarausmuistutus tekstiviestillä.

Tekstiviestien lähetys automatisoitiin ja liitettiin olemassa olevaan järjestelmään

Tekstiviestit saatiin helposti lisättyä asiakkaan omaan järjestelmään konfiguroimalla reitityssäännöt Quriirin käyttöliittymässä. Tekstiviestien lähetys haluttiin automatisoida osaksi asiakaskokemusta, jolloin asiakas saisi ajanvarausvahvistukset ja -muistutukset sekä tiedot tutkimustulosten valmistumisesta tekstiviestillä automaattisesti.

 

Suurin hyöty on ollut asiakastyytyväisyyden paraneminen

Tekstiviestillä tapahtuvat ajanvarausmuistutukset ovat vähentäneet merkittävästi ns. ”no show” tilanteita, jolloin asiakas ei saavu sovitusti paikalle. Tästä on koitunut huomattavia kustannussäästöjä. Asiakas on ollut tyytyväinen Quriirin toimintavarmuuteen ja tekstiviestien tavoittavuuteen. He ovat tekstiviestien myötä pystyneet parantamaan asiakaskokemusta pitämällä asiakkaat tietoisena tärkeistä asioista.

Valmis aloittamaan? Koe tekstiviestin tehokkuus viestinnässä!