Valitse sivu

VIESTINTÄTARPEET  /  KRIISIVIESTINTÄ

Kriisiviestintä tekstiviesteillä

Tekstiviesti on paras tapa tavoittaa ihmiset juuri silloin kun siihen on todellinen tarve.

SMS-teknologia on varma ja luotettava, sillä jokainen matkapuhelin vastaanottaa tekstiviestejä. Tekstiviesteillä on myös hyvä huomioarvo, koska ne erottuvat muista viesteistä. Tekstiviestit luetaan ja niihin reagoidaan.
Kriisiviestinta tekstiviestillä.

Tekstiviesti toimii kriisi- ja hälytysviestinnässä

R

Automaattisten hälytysten välittäminen matkapuhelimiin

R

Ulkomailla työskentelevän henkilöstön tavoittaminen ja heille tiedottaminen

R

Lakisääteisten ilmoitusten toimittaminen

R

Sijainti- ja turvallisuustilanteen tarkastaminen

R

Muihin palveluihin tai järjestelmiin jaetuista tiedoista ilmoittaminen

R

Palveluun, jossa halutaan tarjota asiakkaille tai henkilöstölle mahdollisuus ottaa yhteyttä tekstiviestitse kriisi- ja hätätilanteissa

Nopeus on valttia

 

Tekstiviestin kiistattomia hyötyjä ovat todella nopea tavoittavuus, tietoturvallisuus ja mahdollisuus hyödyntää tekstiviestejä osana muita järjestelmiä. Quriiri on palvelu, jonka avulla tekstiviestit voi  ottaa käyttöön kriisiviestinnässä: tekstiviestejä voi käyttää muun muassa tavoittamiseen, ilmoittamiseen, hälyttämiseen ja varoittamiseen.

Quriirin avulla voit automatisoida, liittää tekstiviestit osaksi muita järjestelmiä sekä varmistaa viestien perillemenon yhtä palvelua käyttämällä ja järjestelmää hyödyntämällä.

Vikatiedote tekstiviestillä.

Tehokkain tapa tavoittaa ihmiset

Tekstiviesti on tehokkain tapa tavoittaa ihmiset, sekä Suomessa että maailmalla. Tekstiviestit hyödyntävät operaattoreiden tarjoamaa matkapuhelinverkkoa ja kunkin maan operaattoreiden verkkoja. Matkapuhelin kulkee nykyään kaikkien matkassa, ja koska tekstiviestit ovat verkkoyhteydestä riippumattomia, niillä voidaan tavoittaa ihmisiä tehokkaasti ja nopeasti ympäri maailmaa.

Quriirilla voit myös tarkistaa, ovatko lähettämäsi viestit saavuttaneet vastaanottajan. Näin tekstiviesti voi tavoittamisen lisäksi olla myös keino keino tarkistaa ja varmistaa. Kaksisuuntainen lähetys tarjoaa mahdollisuuden viesteihin vastaamiseen sekä reagointiin ja näin kriisitilanteissa viesti saadaan kulkemaan nopeasti sekä varmasti molempiin suuntiin.

Tekstiviesti toimii usein tehokkaana ensimmäisenä tapana tavoittaa halutut ihmiset. Tekstiviestin perillemeno kertoo jo paljon, ja vastausten perusteella voi kontaktoida ihmiset sen jälkeen muilla keinoin, toimittaa lisäohjeita, hälyttää apua tai ohjata muun kanavan pariin.

Vikatiedote tekstiviestillä

Tekstiviesti kriisiviestinnän työkaluna

Tekstiviesti sopii osaksi kriisiviestinnän työkaluja, toimintatapoja ja viestintäkanavia. Tekstiviesti sopii niin ryhmäviesteihin kuin henkilökohtaisiin viesteihin, sen käytön voi automatisoida eri hälytyksiin ja sillä voi tiedottaa tehokkaasti niin lakisääteiset ilmoitukset kuin sisäiset viestit, varoitukset ja tiedotteet.

Tekstiviesti on nopea, varma, turvallinen ja henkilökohtainen viestikanava, jolla tavoittaa halutut henkilöt. Tekstiviestillä voidaan myös jakaa digitaalista sisältöä, kuten linkkejä, sekä ohjata muihin kanaviin lisätietojen pariin. Tekstiviesti sopii aikakriittiseen tiedottamiseen ja sen tiedetään erottuvan muusta viestitulvasta. Tekstiviestit ovatkin erittäin tehokas viestintäkanava, sillä ne avataan ja luetaan nopeasti sekä varmasti.

Automatisointi

Tekstiviestit sopivat hälytysten automatisointiin ja niistä tiedottamiseen. Ne saadaan yhdistettyä eri järjestelmiin reitityspalvelu Quriiri Message Routerin avulla. Tekstiviestit sopivat mm. eri hälytysjärjestelmien päälle kytkeytymisestä tiedottamiseen halutulle ryhmälle tai yksittäiselle henkilölle, erilaisten laite- ja konerikkojen huomioimiseen ja automaattijärjestelmien antamien viestien saattamiseen juuri oikealle henkilölle.

Tekstiviesti sopii myös henkilöstöviestintään ja henkilöstön turvallisuudesta huolehtimiseen. Kansainvälisillä kentillä työskeleville sekä matkustaville voidaan lähettää ennakkovaroituksia, lisätietoa tai varmistaa heidäntilanteensa tekstiviestien avulla. Tekstiviestit sopivat myös henkilöstöviestintään ja turvallisuusviestintään niissä tehtävissä, joissa on kohonnut työturvallisuusriski tai tarve tavoittaa henkilöstö varmasti ja nopeasti. Quriirin tarjoamien lähetystoiminnallisuuksien lisäksi viestien perillemeno voidaan aina varmistaa ajantasaisesti.

Valmis aloittamaan? Koe tekstiviestin tehokkuus viestinnässä!