Vastuullisuus on osa toimintaamme

Tänään 31.8. juhlistamme Itämerta. Itämeripäivä on John Nurmisen Säätiön käynnistämä jokavuotinen juhlapäivä meren kunniaksi. John Nurmisen Säätiön tavoitteena on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Quriiri tukee säätiön toimintaa jokavuotisella lahjoituksella. Lahjoitus on konkreettinen osoitus siitä, miten toteutamme vastuullisuusteemaa yrityksessämme.

Vastuullisuus on ollut meille tärkeä teema Quriirin perustamisesta lähtien. Vastuullisuus on meille olemisen ja tekemisen tapa. Pyrimme toiminnassamme ottamaan huomioon vastuullisuusasiat, koska meillä on siihen sekä velvollisuus että mahdollisuus. Vastuullisen toiminnan myötä pystymme kehittämään toimintaamme kestävälle pohjalle ja luomaan paremmat edellytykset tuleville sukupolville.

Vastuullisuus ei tule meille pakotettuna, vaan koemme sen olevan luontainen osa yritystoimintaamme ja lähtökohtaisesti oikea tapa toimia. Olemme myös iloksemme huomanneet, että yhä useammalla asiakkaallamme on myös omat vastuullisuuskriteerinsä yhteistyökumppaneita valittaessa. Myös näissä tilanteissa olemme pystyneet hyödyntämään vastuullisuutta voimavarana,” sanoo Quriirin toinen perustaja ja liiketoimintajohtaja Lasse Lohikoski

Vastuuullisessa toiminnassa on kyse arvoista, jotka näkyvät teoissa. Vastuullisuus näkyy toiminnassamme usealla eri tavalla:

Henkilöstön hyvinvointi

Tunnistamme, että ihmiset ovat tärkein voimavaramme ja teemme työtä heidän hyvinvoinnin puolesta. Meillä on tavallista kattavampi terveydenhuolto ja tarjoamme työntekijöillemme joustavan ja kannustavan työympäristön.

Tekstiviestipalvelu Quriirin tiimityöskentelyä.

Tasa-arvo

Meillä on nollatoleranssi diskriminoinnille, rasismille ja kiusaamiselle. Meillä otetaan kaikkien ajatukset vastaan ja asioita kehitetään yhdessä.

Ympäristö

Olemme identifioineet, että toimintamme rasittaa ympäristöä lähinnä palvelinkeskusten energiankulutuksen ja työmatkaliikenteen kautta. Näihin asioihin olemme pyrkineet vaikuttamaan m.m. seuraavin keinoin:

– Käytössämme olevista palvelinkeskuksista molemmat käyttää 100 % uusiutuvaa energiaa 

– Tarjoamme etätyöhön tarvittavat työkalut, kuten nettiyhteyden.

– Pyrimme välttämään turhaa matkustamista

– Pyrimme osallistumaan ympäristönsuojeluun liittyviin hankkeisiin, joista esimerkkinä olemme vuosittain antaneet lahjoituksen John Nurmisen säätiölle Itämeren suojeluun.

Alihankkijat ja kumppanit

Käytämme alihankkijoita ja kumppaneita, jotka jakavat samat vastuullisuusarvot kanssamme.

Rehellisyys

Olemme avoimia ja rehellisiä sekä työntekijöillemme, asiakkaillemme että muille sidosryhmillemme. Kannamme vastuun tekemistämme päätöksistä ja toiminnastamme.

Yritysvastuun kehittäminen on jatkuva prosessi

Yritysvastuun kehittäminen on meillä jatkuva prosessi ja pyrimme muokkaamaan omaa vastuullisuustoimintaamme tilanteiden ja olosuhteiden mukaan. Pyrimme myös jatkossa olemaan aktiivisia vastuullisuusasioiden suhteen ja kehittämään uusia tapoja toimia vastuullisesti jokaisella osa-alueella liiketoiminnassamme.

Erityisesti ympäristövastuullisuus on noussut Lasselle yhä tärkeämmäksi arvoksi sekä henkilökohtaisessa että työelämässä.

Toimintaani ohjaa päivittäin ympäristöarvot ja pyrin kaikessa omassa toiminnassani ottamaan ympäristön huomioon. Yrittäjänä minulla on myös oiva mahdollisuus vaikuttaa näihin asioihin ja sen myös haluan tehdä. Täydellinen ei tietenkään voi olla kaikessa, mutta koen, että arvoni ohjaavat minua, yritystämme ja perhettäni oikeaan suuntaan,” kertoo Lasse.

Ympäristövastuullisuus on luonut Lasselle uuden harrastuksen ja hän osallistuukin aktiivisesti virtavesien kunnostuksiin pääkaupunkiseudulla ja mökkikunnassaan Inkoossa.

Itämeren päivänä haluamme kannustaa myös muita yrityksiä tukemaan arvokasta mertamme. Itämeren ongelmista suurin on rehevöityminen, mutta myös öljy- ja kemikaalikuljetukset, luonnon köyhtyminen ja ilmastonmuutos uhkaavat mertamme. John Nurmisen Säätiö tekee konkreettista työtä Itämeren pelastamiseksi.