Quriirilla vastuullisuus on luonnollinen osa toimintaa

Vastuullisuus on tämän päivän yritystoiminnassa yhä enemmän keskiössä ja olemmekin Quriiria kehittävällä NextUpilla jo alusta lähtien ottaneet vastuullisuusasiat toiminnassamme huomioon. Koemme, että meillä on yrityksenä tähän velvollisuus, mutta toisaalta myös mahdollisuus. Vastuullisen toiminnan myötä pystymme kehittämään toimintaamme kestävälle pohjalle ja luomaan paremmat edellytykset tuleville sukupolville.

Vastuullisuus ei tule meille pakotettuna, vaan koemme sen olevan luontainen osa yritystoimintaamme ja lähtökohtaisesti oikea tapa toimia. Olemme myös iloksemme huomanneet, että yhä useammalla asiakkaallamme on myös omat vastuullisuuskriteerinsä yhteistyökumppaneita valittaessa. Myös näissä tilanteissa olemme pystyneet hyödyntämään vastuullisuutta voimavarana.

Mitä vastuullisuus meillä tarkoittaa?

Vastuullisuus voi tarkoittaa monta eri asiaa ja NextUpilla olemmekin identifioineet seuraavat yritysvastuun alueet:

Sosiaalinen vastuu

 • Tarjoamme työntekijöillemme joustavan ja kannustavan työympäristön.
 • Noudatamme toiminnassamme lakeja ja säädöksiä.
 • Meillä on nollatoleranssi diskriminoinnille, rasismille ja kiusaamiselle.
 • Käytämme alihankkijoita ja kumppaneita, jotka jakavat samat vastuullisuusarvot kanssamme.
 • Olemme avoimia ja rehellisiä sekä työntekijöillemme, asiakkaillemme että muille sidosryhmillemme.
 • Kannamme vastuun tekemistämme päätöksistä ja toiminnastamme.

Ympäristövastuu

Olemme identifioineet, että toimintamme rasittaa ympäristöä lähinnä palvelinkeskusten energiankulutuksen ja työmatkaliikenteen kautta. Näihin asioihin olemme pyrkineet vaikuttamaan mm. seuraavin keinoin:

 • Käytössämme olevista palvelinkeskuksista toinen käyttää 100 % uusiutuvaa energiaa ja toinen tällä hetkellä 92 %:sti (tavoitteena 100 %).
 • Kannustamme etätyöhön ja tarjoamme siihen tarvittavat työkalut.
 • Pyrimme välttämään turhaa matkustamista.
 • Toimiston huonekalut olemme pyrkineet ja pyrimme myös jatkossa hankkimaan kierrätettyinä.
 • Toimistollamme Espoossa lajitellaan seuraavat materiaalit: pahvi, biojäte, paperi, metalli ja elektroniikkajäte.
 • Pyrimme osallistumaan ympäristönsuojeluun liittyviin hankkeisiin, joista esimerkkinä olemme vuonna 2020 asiakkaiden kesälahjojen sijaan lahjoittaneet asiakaslahjavarat John Nurmisen säätiölle Itämeren suojeluun.

NextUpin yritysvastuun kehittäminen on jatkuva prosessi

Yritysvastuun kehittäminen on NextUpilla jatkuva prosessi ja pyrimme muokkaamaan omaa vastuullisuustoimintaamme tilanteiden ja olosuhteiden mukaan. Pyrimme myös jatkossa olemaan aktiivisia vastuullisuusasioiden suhteen ja kehittämään uusia tapoja toimia vastuullisesti jokaisella osa-alueella liiketoiminnassamme.

NextUp Oy:n toinen perustaja ja liiketoimintajohtaja Lasse Lohikoski kertoo, että hänelle vastuullisuus on aikuisiällä noussut entistä tärkeämmäksi arvoksi sekä henkilökohtaisessa että työelämässä:

Toimintaani ohjaa päivittäin ympäristöarvot ja pyrin kaikessa omassa toiminnassani ottamaan ympäristön huomioon. Yrittäjänä minulla on myös oiva mahdollisuus vaikuttaa näihin asioihin ja sen myös haluan tehdä. Täydellinen ei tietenkään voi olla kaikessa, mutta koen, että arvoni ohjaavat minua, yritystämme ja perhettäni oikeaan suuntaan. Ympäristövastuullisuus on myös luonut minulle uuden hauskan harrastuksen, sillä osallistun aktiivisesti virtavesien kunnostuksiin pääkaupunkiseudulla ja mökkikunnassani Inkoossa.

Lasse Lohikoski, NextUp Oy:n perustaja ja liiketoimintajohtaja