Näin lähetät personoituja tekstiviestejä API-rajapinnan kautta Quriirista

Quriiri

Quriiri on palvelu, joka tarjoaa kehittäjille tekstiviestien lähettämiseen API-rajapinnan integroitavaksi yrityksen omiin liiketoimintaprosesseihin.

Staattisen tekstiviestin lähettämisen lisäksi Quriirin API-rajapinta mahdollistaa viestin personoinnin muuttuvan dynaamisen tiedon mukaan. Dynaaminen tieto tulee olla tallennettuna kontaktille Quriirin kontaktitietokantaan, josta sitä hyödynnetään viestiä lähetettäessä.

Esimerkissämme luodaan tekstiviesti, jossa hyödynnetään kontaktin nimi- ja asiakasnumerotietoja.

Kontaktitiedon ylläpito Quriirin kontaktitietokannassa

Kontaktitietoja hallinnoidaan Quriirin Kontaktit-osiossa. Kontaktille voi tallentaa 15 eri tietuetta, joista 11 on ennalta määritettyjä kuten esim. etunimi, sukunimi, syntymäaika, osoite jne. 4 tietuetta puolestaan on vapaasti määriteltävissä. Nämä vapaasti määriteltävät tietueet ovat nimeltään Parametri1, Parametri2, Parametri3 ja Parametri4.

Quriiri kontaktit

Uusia kontakteja voi luoda Quriiriin yksitellen, mutta helpoin tapa kuitenkin on tuoda kontaktitiedot kerralla joko Excel- tai csv-tiedostosta. Määritä tiedostoon kuhunkin sarakkeeseen halutut tiedot (esim. sarakkeeseen A GSM-numero, sarakkeeseen B etunimi, sarakkeeseen C sukunimi jne.).

Quriiri kontaktien tuonti

Aloita tuonti napauttamalla ”Tuo” -painiketta Kontaktit-sivulla sivun alalaidassa. Tuontivaiheessa määritellään, että mistä sarakkeesta tiedostossa tuodaan mitkäkin tiedot Quriiriin (ns. kohdennus).

Quriiri kontaktien tuonti

Kun tuodaan isompia määriä kontaktitietoja kerrallaan, voi tuontiprosessissa kestää hieman kauemmin.

Jos koko kontaktitietokannan tietoja halutaan päivittää kerralla, onnistuu ns. massapäivittäminen lataamalla vain uusi tiedosto Quriirin kontaktitietokantaan. Muuttuneet tiedot päivitetään ja uudet tiedot ja kontaktit lisätään automaattisesti.

Viestin personointi ja personointikriteerit

Viestin sisältö ja personointikriteerit voidaan määrittää joko rajapintakutsussa tai käyttöliittymässä reitityksen viestipohjaan. Personointia voi käyttää sekä HTTP -> SMS ja E-MAIL -> SMS reitityssuunnissa.

Voit lisätä lähetettävään viestiin niin monta personointikriteeriä kuin haluat. Jos kontaktille ei ole tallennettu tietoa viestissä käytettyyn personointikriteeriin, ei viestiin tule näkyviin mitään kohtaan, johon personointiparametri/-paikkamerkki on lisätty.

Personointi viestipohjan avulla

Kirjoita viestin sisältö reitityksen sisällä olevaan ”Viesti” -kenttään. Määritä haluttu personointikriteeri haluttuun kohtaan viestiä ”Personointi” -painikkeen avulla. Voit lisätä useamman kriteerin samaan viestiin. Jos et halua määrittää mitään viestiä rajapintakutsussa, poista viestikentästä HTTP: Viesti -paikkamerkki, jolloin viestisisältönä on ainoastaan se viesti, joka kenttään on kirjoitettu.

Quriiri reitityksen viestipohja

Personointi rajapintakutsussa

Lisää rajapintakutsun viestisisältöön (http-kutsussa text -parametri) haluamaasi kohtiin halutut personointiparametrit. Käytettävissä olevat parametrit on listattu alla:

Personoitava arvo Parametri
Etunimi ${first_name}
Sukunimi ${last_name}
Sähköposti ${email}
Syntymäpäivä ${birthday}
Osoite ${address}
Postinumero ${postalcode}
Kaupunki ${city}
Asiakasnumero ${customernumber}
Parametri1 ${param1}
Parametri2 ${param2}
Parametri3 ${param3}
Parametri4 ${param4}

Esimerkki:

POST /v1 HTTP/1.1
Authorization: apikey xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
Content-Type: application/json
{
"sender": "Quriiri",
"destination": ["+358400000001", "+358500000002"],
"text": "Hello ${first_name}. Your customer number is ${customernumber}.!"
}

Yhteenveto

Tekstiviestien personointi Quriirin API-rajapinnan kautta on helppoa ja sen pystyy tekemään joko rajaintakutsun kautta tai määrittelemällä personoidun viestipohjan Quriirin käyttöliittymässä (tai molemmat).

Data, jonka mukaan personointi tapahtuu, tulee olla tallennettuna kontaktille Quriirissa. Kontaktietojen tuonti ja hallinnointi tapahtuu helposti esimerkiksi Excel- tai csv-tiedostojen avulla.

Lue lisää rajapinnoista.