+358 10 349 3800 info@quriiri.fi
Valitse sivu

VIESTINTÄTEKNOLOGIAT

SMS

Jokainen viesti on mahdollisuus. Käytä tekstiviestikanavaa tehokkaasti ja tuo jokaisella viestillä asiakkaalle lisäarvoa. Quriirin palveluiden avulla viestit helposti ja tehokkaasti sidosryhmillesi tekstiviestikanavassa.

SMS – tekstiviestit viestinnässä

Samaan aikaan kun henkilökohtainen viestintä on siirtynyt sovelluksiin sekä SoMeen, tekstiviestien määrä yritysten hyötyviestinnässä on kasvanut!

Kun ihmisten välinen henkilökohtainen viestintä on siirtynyt sovelluksiin ja sosiaalisen median kanaviin, yleinen harhaluulo lienee, että tekstiviestien käyttö olisi romahtanut. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa! Verkko-ostamisen ja verkkoasioinnin myötä myös SMS-viestien eli tekstiviestien hyödyntäminen on kasvanut. Elisan tekemän tutkimuksen mukaan hyötyviestien määrä on kasvanut 35 % vuosivauhtia ja Elisan tilastojen mukaan yritysten ja kuluttajien välinen hyötyviestien määrä on kaksinkertaistunut. Asian äärelle tarkemmin pysähtyessä tunnistamme, että moni aikakriittinen ilmoitus, vahvistusviesti tai muistutus sekä palveluiden käyttöön liittyvä tunnus saapuu nykypäivänä tekstiviestitse. Tekstiviestillä saapuu ilmoitus niin postipaketista kuin muistutus kampaaja-ajasta.

Henkilökohtaisten viestien sijaan tekstiviesti toimii nykyään vakuuttavana ja varteenotettavana informaatio- ja palvelukanavana. Tekstiviestien käyttöä puoltaa se, että tekstiviestit ovat varmoja, tulevat aina perille ja avautuvat kaikilla matkapuhelimilla. Samaan aikaan yritykset ovat löytäneet kanavan, jolla he kykenevät varmistamaan, että asiakkaat tulevat tavoitetuksi ja palvelluksi. Esimerkiksi peruuntuneiden ajanvarausten määrä on pienentynyt jokaisessa yrityksessä jossa tekstiviestit on otettu hyötykäyttöön.

Hyötyviestit ovat aktivoivia, eivät siis mainontaa, ja sopivat myös kaksisuuntaiseen kommunikointiin. Asiakas voi tehdä valintoja, kuitata tai tulla palvelluksi myös henkilökohtaisesti tekstiviestien avulla. Tekstiviestien käytön hyötyviestinnässä mahdollistavat Quriirin hyötyviestintään rakennetut sovellukset ja käyttöliittymät. Tähän perustuu myös Quriiri Messaging Suite, valmis palvelu jossa on selkeitä ja helppoja sovelluksia hyötyviestintään. Quriiri Message Router puolestaan mahdollistaa tekstiviestien integroinnnin yrityksen omiin liiketoimintajärjestelmiin rajapinnan avulla.

Quriiri Messaging Suite

Quriiri Messaging Suite on yrityksen työkalupakki tekstiviestikanavassa tapahtuvaan viestintään.

Quriiri Message Router

Liitä tekstiviestit kriittisiin liiketoimintajärjestelmiin Quriirin Message Routerin avulla.

Tekstiviesti on varma viestintäkanava

Tekstiviestit tunnetaan viesteinä jotka menevät perille. Yle sekä Elisa ovat julkaiseet tilastoja tekstiviestien lähettämisestä ja Elisan mukaan 99% viesteistä toimitetaan perille. Jäljelle jäävä prosentti tulee matkapuhelimista jotka ovat esimerkiksi katvealueella. Ulkomaille lähetetyt tekstiviestit noudattavat samaa logiikkaa ja hakevat paikallisen verkon kautta tavoitellun numeron.

Hyötyviestit palvelevat myös markkinoijia

Ihmiset kohtaavat päivittäin tuhansia markkinoinnillisia viestejä. Verkossa vietetystä ajasta ison osan on ottanut sosiaalinen media. Sosiaalisessa mediassa tehtävän markkinointiviestinnän näkyvyyttä säätelevät algoritmit, eikä enää ole varmuutta, löytääkö juuri tietylle asiakkaille suunnattu viesti tavoitellun silmäparin. On siis yhä haasteellisempaa saada äänensä kuuluviin tai tavoittaa juuri ne omat asiakkaat. Keskeiseen arvoon on noussut asiakkaiden palveleminen ja hyötyjen tarjoaminen. Hyötyviestintä on tätä nykyä keinon lisäksi arvo ja tekstiviestitovat hyvä viestintäväline juuri hyötyviestintään. Tilanteeseen jossa halutaan saavuttaa asiakas, nopeasti, varmasti ja henkilökohtaisesti.

Tekstiviestit mobiilimarkkinoinnissa

SMS viestintä eli tekstiviestien hyödyntäminen markkinoinnissa on tuloksekasta. Markkinoinnillisissa viesteissä, joissa on asiakasta aktivoiva tai lisäarvoa tuottava sisältö, saadaan reagointiluvuksi jopa 15-40%. Luku on iso verrattuna muihin kanaviin. Tekstiviestit ovat hyödyllisiä erityisesti silloin jos halutaan saada aikaan jokin toimintaan johtava reaktio tai aktivoituminen.

Miten tekstiviestejä käytetään viestinnässä?

Quriirin avulla voit hyödyntää tekstiviestejä mm. seuraaviin tarkoituksiin:

Markkinointiviestintä

Tavoita kohderyhmäsi oikea-aikaisella ja lisäarvoa tuottavalla markkinointiviestillä. Aktivoi tekstiviesteillä asiakkaat toimintaan!

Lue lisää →

Asiakasviestintä

Tekstiviestien oletetaan sisältävän tärkeää ja tarpeellista tietoa, joten niihin suhtaudutaan positiivisesti. Tekstiviestit ovat oiva työkalu asiakasviestintään!

Lue lisää →

Kriisiviestintä

Tavoita kriisin aikana tärkeimmät kohderyhmäsi nopeasti ja varmasti.

Lue lisää →

Hyötyviestintä

Tuo lisäarvoa asiakkaillesi tarjoamalla aikakriittistä informaatiota oikealla hetkellä. Paranna asiakastyytyväisyyttä ja säästä kuluissa.

Lue lisää →

Valmis aloittamaan? Koe tekstiviestin tehokkuus viestinnässä!

Ota yhteyttä